Oberschulwart: AAss Thomas Terkl

Email: thomas.terkl@schmelz.at

Oberschulwart-Stellvertreterin: AW Halina Nykiel

E-Mail: halina.nykiel@schmelz.at

Portier: Hr OAW  H. Keglowich
Reinigungskraft: OAW Monika Gust